Дом културе Црвенка Позориште “Стеван Сремац“ – “Случајна смрт једног анархисте“ 13.04.2019. год.