Дом културе Руски Крстур Драмски студио “Арт“, “Кривица“ 13.04.2022. год.