Дом културе Руски Крстур Драмски студио “Арт“ – “Враголанке девојке“, Црвенка 19.04.2019. год.