Изложба ”Сто људи Црвенке које не треба заборавити” 10.05.2019. год.